Kinderfysiotherapie
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 18 jaar. De kinderfysiotherapeut zorgt ervoor dat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en alle aandacht krijgt die het nodig heeft. Kinderfysiotherapie richt zich op het behandelen van verschillende lichamelijke klachten maar ook als de ontwikkeling niet vanzelf gaat en bewegen/spelen/sporten extra aandacht vraagt.

 

Multidisciplinaire samenwerking
Om uw kind goed te kunnen behandelen worden indien nodig ook anderen betrokken bij het behandelproces.
Binnen de praktijk zijn meerdere multidisciplinaire samenwerkingsverbanden van kracht.
Zo wordt er nauw samengewerkt met kinderartsen, kinder-ergotherapie, logopedie, podotherapie, kinder-diëtiek etc. Ook hebben wij veel contact met scholen en sportverenigingen. 


Algemene indicaties kinderfysiotherapie 

 • Een vertraagde ontwikkeling of achterstand op het gebied van grove en/of fijne motoriek

 • Orthopedische -, neurologische – of aangeboren of syndromale aandoeningen

 • Houdings- en/of bewegingsproblemen

 • Sportblessures

 • Spannings- en/of ontspanningsproblemen

 • Ademhalingsproblemen zoals bijvoorbeeld bij astma en hyperventilatie

 • Conditietraining en advies bij overgewicht of morbide obesitas

 

Mogelijke indicaties bij zuigelingen 

 • Achterstand en/of afwijkingen in de algehele motoriek

 • Voorkeurshouding met soms afgeplat of scheef hoofd

 • Weinig variatie of eenzijdig bewegen, niet op buik willen liggen

 • Huilbaby’s, reflux

 • Voedingsproblematiek

 • Te lage – of hoge spierspanning in lijf (slap aanvoelen of juist overstrekken)

 • Cerebrale parese, obstetrische plexus brachialis laesie, kinderen met syndroom van Down

 • Prikkelverwerkingsproblemen (slecht inslapen, hyperactiviteit, extreem huilen, angsten) 

 

Mogelijke indicaties bij peuters en kleuters 

 • Bewegingsangst

 • Hyperactiviteit en/of veel struikelen en vallen

 • Hypermobiliteit

 • Houterige motoriek

 • Achterstand en/of afwijkingen in motorische vaardigheden zoals; op- en afstapjes, lopen                          

 • traplopen rennen, klimmen en klauteren, springen, schommelen

 • Problemen met handvaardigheid

 • Afwijkende stand van voeten en/of benen en wervelkolom

 • Pijn bij bewegen

 • Ademhalingsproblematiek

 • Hoofdpijn klachten

 

Mogelijke indicaties bij schoolgaande kinderen 

 • Onhandige kinderen

 • Kinderen met een houterige motoriek

 • Achterstand in motorische vaardigheden zoals fietsen, rennen, klimmen, balvaardigheid,

 • hinkelen, springen

 • Niet mee kunnen komen met gym- en/of zwemles

 • Schrijfproblemen

 • Aandacht- en concentratieproblemen

 • Slechte lichaamshouding

 • Hoofdpijnklachten

 • Pijn bij bewegen

 • Sportblessures

 • Ademhalingsproblematiek