Uw mening telt  

Fysio-Fit WF streeft naar een nauwe samenwerking met haar cliënten. Met behulp van tevredenheidonderzoek (CQ index via Qualiview) proberen wij aan al uw wensen te voldoen. 

Heel vervelend maar mocht u toch een klacht hebben voor Fysio-Fit WF, dan kunt u de volgende acties ondernemen: 

De praktijk stelt het op prijs wanneer u uw klacht bespreekbaar maakt, en zal deze altijd serieus nemen. Hopelijk kunnen wij samen tot een bevredigende oplossing komen. Het beste kunt u telefonisch contact opnemen met de fysiotherapeute en indien gewenst een aparte afspraak maken, zodat zij voldoende tijd voor u heeft.

Fysio-Fit WF heeft een officiële klachtenregeling via het KNGF. Wanneer wij er samen niet uitkomen en/of u heeft een ernstige klacht kunt u hier lezen wat u vervolgens kunt doen.