Privacy Verklaring / Fysio-Fit WF 

 

1. Persoonsgegevens 

Fysio-Fit WF verwerkt persoons- en medische gegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten van de praktijk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het aanmeldformulier op de website van Fysio-Fit WF heeft verstrekt. In onderstaande verklaring wordt er gesproken over uw gegevens. Hieronder verstaan we ook de gegevens van uw kind waarvoor u toestemming geeft.

 

Fysio-Fit WF kan de volgende persoonsgegevens over u verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– BSN
– Geslacht
– Identiteitskaart- en/of paspoortnummer
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– IP-adres
– Verzekeringsgegevens
– Medische gegevens
– Schoollocatie en betrokkenen
– Schoolgegevens 

 

2. Gegevensverwerking 

Fysio-Fit WF verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te nemen wanneer u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent.
Daarnaast kan Fysio-Fit WF uw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit fysiotherapeutische dienstverlening. Voor de gegevensverwerking van het behandelproces maakt Fysio-Fit WF gebruik van een betrouwbaar elektronisch patiëntendossier, via het programma Intramed van softwareleverancier
Convenient. Voor meer informatie zie: www.intramed.nl. 

 

3. Bewaartermijn gegevens 

Fysio-Fit WF bewaart uw persoons- en medische gegevens 15 jaar na het afronden van een behandelovereenkomst. Hier is de praktijk wettelijk toe verplicht door de bewaarplicht binnen de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomsten (WGBO). Bij beëindiging van uw behandeltraject wordt het dossier gesloten. Deze kan echter ten alle tijden weer worden heropend. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

 

4. Delen met anderen 

Fysio-Fit WF verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien u daar toestemming voor gegeven heeft of dit moet voldoen aan wettelijke verplichting. De toestemming die u geeft, kunt u ieder moment intrekken. 

 

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te beperken en het recht om u te verzetten tegen gegevensverwerking. Daarnaast heeft u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van de gegevens, het recht om een overdracht van uw gegevens te krijgen en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van de gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fysio-fitwf.nl. Fysio-Fit WF zal uiterlijk binnen vier weken aan uw verzoek voldoen. 

 

6. E-mail en zorgmail 

Er kan via de e-mail gecommuniceerd worden met Fysio-Fit WF. De praktijk beschikt over Zorgmail en Secure mail via Jimdo. Dit zijn veilige elektronische berichtendiensten waarmee Fysio-Fit WF op een veilige manier met andere zorgverleners, ouders en/of scholen kan communiceren. Voor meer informatie zie: www.zorgmail.nl. 

 

7. Websitebezoek 

Op de website van Fysio-Fit WF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en kijkgedrag op de website: www.fysio-fitwf.nl. Fysio-Fit WF gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt. 

 

8. Beveiligen en website 

Fysio-Fit WF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fysio-Fit WF maakt gebruik van een betrouwbaar Secure Sockets Layer (SSL) Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De website van Fysio-Fit WF is een website van www.jimdo.nl. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fysio-Fit WF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de praktijk. 

 

9. Google Analytics 

Fysio-Fit WF maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Fysio-Fit WF bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Fysio-Fit WF te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fysio-Fit WF heeft hier geen invloed op. Fysio-Fit WF heeft Google geen toestemming gegeven om via Fysio-Fit WF verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 

10. Gegevens Praktijk 

Adres: Hoofdstraat 25, 1611 AB Bovenkarspel
Telefoon: 06-50446671
Email: info@fysio-fitwf.nl
Praktijkhouder: Robin van Munster
Inschrijvingsnummer handelregister KVK:
66879310
Kwaliteitsregister voor Paramedici nummer: 04047554