Kwaliteit en Registratie.

De behandelend therapeute is lid van het KNGF, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

En ook heeft zij geldige registraties in het BIG register en het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en Kinderfysiotherapie.

 

BIG registratie:

Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. Een

BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een

zorgverlener.

 

Centraal kwaliteitsregister:

Kwaliteit van de fysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits

Register (CKR). In het CKR zijn de registratie-eisen vastgesteld voor

fysiotherapeuten. Geregistreerde fysiotherapeuten houden hun kennis en

vaardigheden op peil door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd

intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende

accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien

voldaan wordt aan de werkeis.